juridikJuridiktips.se

Juridikhjälp

Om man har blivit utsatt för brott eller riskerar att hamna i en rättslig tvist kan man behöva hjälp.

Man kan göra en hel del själv genom att ta reda på vad lagen säger eller ta reda på mer om rättsprocessen t.ex. genom lagrummet.

Den stora förändringen kom genom rättegångsbalken och då grundlades de principer som gäller idag med rätt till skälig ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och utgifter. Vad som kan anses som skälig ersättning har diskuterats sedan dess och kommer säkert att fortsätta att debatteras i all framtid. Enligt lagen om offentligt biträde åt häktad som antogs 1919 gavs utökade rättigheter till en brottsanklagad. Sedan 1983 får den som är anhållen eller häktad eller misstänks för brott med minst sex månader i straffskalan alltid en försvarare utsedd.
Genom det system vi har i Sverige har den som är misstänkt för ett allvarligt brott rätt att välja mellan alla Sveriges advokater och advokaterna ställer ofta upp i sådana mål, inte minst p.g.a. den publicitet som det ger. Även om misstänkta i nästan alla demokratiska länder har rätt till biträde som betalas av staten är det relativt unika för Sverige att de grövsta brottslingarna kan få de mest efterfrågade advokaterna på statens bekostnad.Ibland kan det också krävas att man skaffar hjälp av jurist på egen hand. En jurist har studerat rättsvetenskap som är det vetenskapliga studiet av juridik. Den som har läst ett juristprogram har läst mer process och straffrätt. För att exempelvis kunna arbeta som domare, åklagare eller advokat krävs att man erhållit juristexamen (tidigare juris kandidat (jur.kand.). Juristexamen ger behörighet till samtliga juristyrken i Sverige.