juridikJuridiktips.se

Juridik på nätetPå nätet gäller samma lagar som i verkligheten. Det som är brottsligt offline är också brottsligt online. Men då man på internet kan nå ut till så många så är det vissa brott som får särskild betydelse på internet.

Skadeståndsansvar och straffansvar

Inom juridiken skiljer man på skadeståndsansvar och straffansvar. Straffansvar är statens utkrävande av ansvar för att man har brutit mot lagen. Bara den som har fyllt 15 år är straffmyndig och kan dömas till straff som böter och fängelse.

Skadeståndsansvar är enskilda människors rätt att utkräva ersättning för att någon har skadat dem. Det kan man göra även om det inte blir någon straffrättslig process.

Förtal

Förtal är att sprida information om någon som kan skada hens anseende. Det kan vara att skriva något på nätet, i ett meddelande eller i en film. Förtal kan vara att peka ut någon som brottslig, att sprida en lögn om någon eller att säga något som är kränkande.

För att det ska vara förtal måste informationen spridas till flera personer. Om man skriver något elakt i ett meddelande till en person är det inte förtal, eftersom det inte sprids till andra.

Förolämpning

Förolämpning är att säga något elakt till någon som kan såra hens känslor. Det kan vara att skriva något i ett meddelande, att sprida en bild eller film eller att säga något direkt till någon. Förolämpning kräver uppsåt, det vill säga att man förstår att det man säger kommer att såra den andra personen.

Om man säger något taskigt om någon till sin vän är det inte förolämpning, eftersom det inte är riktat direkt till den andra personen.

Hatbrott

Om en förolämpning handlar om en persons ras, religion, könsidentitet eller sexuella läggning kan det klassas som ett hatbrott. Hatbrott är särskilt allvarliga och kan leda till ett längre fängelsestraff.

Olaga hot
Ibland kan klimatet på nätet vara rätt hårt och det händer att barn och unga hotar varandra, i sociala medier, spel och i chattrum, både genom text och bilder. En del av de hoten är brottsliga och kalllas med juridiska termer för olaga hot. För att ett hot på nätet ska vara straffbart krävs för det första att det är hot om ett annat brott. Det är till exempel inte okej att skriva att man ska misshandla någon, eftersom misshandel är ett brott.

Det är däremot inte olaga hot att skriva: Om du inte hjälper mig berättar jag för dina föräldrar att du ljög om vad du gjorde förra helgen, eftersom det inte är ett brott att berätta för någons föräldrar att hen har ljugit. För det andra krävs det att hotet är tillräckligt för att framkalla rädsla för liv, hälsa eller egendom hos den hotade personen. Den hotade personen behöver inte bli rädd, men hotet måste vara formulerat på ett sätt som gör att personen i normala fall borde bli rädd. Domstolen utgår ifrån hur den hotade personen har upplevt hotet eller borde ha upplevt hotet, inte om den som hotar faktiskt har tänkt göra verklighet av hotet. Den som döms för olaga hot kan antingen få böter eller fängelse. Hen kan också behöva betala skadestånd om hotet är en allvarlig kränkning av den personliga integriteten.

Ofredande

Ofredande är ett så kallat fridsbrott. Ett fridsbrott inkräktar på en människas rätt att få vara i fred och känna sig trygg. Förenklat kan man säga att ofreda betyder att allvarligt störa någon. Att vara utsatt på nätet kan innebära att man är utsatt för ofredande. Till exempel om det är någon som skickar väldigt stora mängder meddelanden till någon, trots att personen har sagt att hen inte vill bli kontaktad. Precis som med förolämpningar krävs det att det finns ett uppsåt.

Personen som skickar meddelanden måste förstå att det kan uppfattas som störande för mottagaren, men fortsätter ändå att skicka. Det kan till exempel handla om att en person som gång på gång skickar meddelande till någon på nätet, trots att mottagaren redan efter det första meddelandet har sagt ifrån. För att det ska räknas som ofredande behöver inte meddelandena vara kränkande, det räcker med att de är otrevliga. Detsamma gäller såklart för bilder och filmer. Men ju mindre kränkande något är, desto högre krav ställs det på upprepning för att det ska klassas som ofredande.

Straffet för ofredande är böter eller fängelse i högst ett år. Den som utsatts för ofredande kan också beviljas skadestånd.

Sexuellt ofredande

De flesta unga, framför allt tonåringar, är nyfikna på sex. De är i en period när de utforskar sin sexualitet, både offline och online, och det händer att de tänjer på sina egna och andras gränser. När någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja, eller får sin sexuella integritet kränkt, kan det vara tal om sexuellt ofredande. Den som är under 15 år anses inte kunna ge samtycke till sexuella handlingar och då är offrets inställning till det som har hänt ur ett juridiskt perspektiv irrelevant. Att kränka någons sexuella integritet på nätet kan till exempel handla om att skriva ett inlägg på ett socialt forum, skicka ett meddelande eller skriva i en chatt. 2012 dömdes en pojke, över 18 år gammal, för sexuellt ofredande efter att ha skrivit på en 13-årig flickas Facebook att han tyckte att hon var het och att han ville tränga in i henne och knulla henne. Att hetsa någon att skicka avklädda bilder på sig själv, via sms eller via nätet, kan också vara sexuellt ofredande.

Straffet för sexuellt ofredande är böter eller fängelse i högst två år. Den som utsatts för sexuellt ofredande kan också beviljas skadestånd.