brainJuridiktips.se

Brottsanklagades rättigheterEn brottsanklagad har rätt till kostnadsfritt juridiskt ombud eller juridisk rådgivning. Detta gäller dock inte i förvaltningsdomstolarna.

infart